Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Fredensborg Hospitality og våre virksomheter forholder seg til, jobber med og etterfølger Åpenhetsloven.

Ansvarlig utleier

Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter er grunnleggende i vår virksomhet, og er avgjørende for valg av leverandører og samarbeidspartnere. Innføring av Åpenhetsloven gir føringer til vårt allerede pågående arbeid, og trygger våre kunder på at våre leveranser er henhold til både lovhjemmel og vår etiske standard.

Aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter 

Aktsomhetsvurderinger er en prosess der virksomheten identifiserer og vurderer risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og fremmer motvirkende tiltak. Vår kartlegging av leverandørkjeden og forretningspartnere er basert på OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger, og er en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold.

Samarbeid med og oppfølging av leverandører 

Menneskerettigheter og arbeidsforhold er forankret i Fredensborg Hospitalitys styringsdokumenter. Vi setter tydelige krav til våre leverandører og krever at de signerer og etterlever våre krav til samarbeidspartnere.

Offentlig redegjørelse og informasjon

I tråd med Åpenhetsloven, publiserer Fredensborg Hospitality årlig en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger, første gang innen 30. juni 2023.  Åpenhetsloven for Fredensborg Hospitaity og våre virksomheter kan du lese her.

Har du spørsmål vedrørende vår etterlevelse av Åpenhetsloven eller vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende en skriftlig forespørsel til transparencyact@fredensborg.no