Wright Invitational 2024

Retningslinjer for publikum:

På en golfbane er det viktig å følge med på hvor spillerne til enhver tid slår. Arrangør kan ikke holdes ansvarlig for personskader og/eller skader på utstyr i forbindelse med denne turneringen.

Respekter sperrebånd. Følg anvisninger fra frivillige og crew med vester.

Golfballer i stor fart kan gjøre skade, vær oppmerksom!

«FORE» betyr fare og ropes når golfballer er på avveie og kan treffe noen. Hører du «FORE», dukk og beskytt hodet.

Her finner du leaderboard, kart og informasjon: