Kragerø Resort – en grønn bedrift!

Ansvar for Miljø

Bærekraft har mange dimensjoner og krever sosialt ansvar og miljøbeskyttelse, trygge og attraktive arbeidsplasser og en bærekraftig verdikjede.Å tenke og handle bærekraftig er en viktig del av vår virksomhet. Vi ligger tett på naturen og med det er det viktig for oss å fokusere på mennesker, miljø og klima. Kragerø Resort har fokus på lokale leverandører og jobber kontinuerlig med en god og bærekraftig miljøstrategi.

Sammen gjør vi en forskjell

En innsats for miljøet er å redusere avfallet vårt. Vi oppnår dette ved å tenke på hva vi spiser og resirkulerer. På Kragerø Resort er det tilrettelagt for kildesortering, som gjør det enkelt for våre gjester å gjøre en forskjell.

Kragerø Resort har i samarbeid med Miljøfyrtårn gjort tiltak for å redusere vårt avtrykk på miljøet.
Prosessen er dynamisk og vi vil kontinuerlig fortsette å forbedre oss for å få en mer miljøvennlig drift.

Vi kartlegger hvilke tiltak som kan gjøres for å kunne redusere forbruk av vann, plast, engangsartikler og energi der det er mulig.

Ved å bruke varer som har lav belastning på miljøet, og stille de samme kravene til våre leverandører, kan vi sammen redusere den påvirkningen vi har på miljøet.

Innkjøp

  • Vi skal være beviste på valg av leverandører. Velge miljøsertifiserte leverandører.
  • Oppfordre våre leverandører til å redusere emballasjen.
  • Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 10%

Avfall og ombruk

  • Vi skal minske bruken av kopiark med 10%
  • Vi skal redusere restavfall med 10%

Energi

  • Vi skal redusere energibruken med 5%

Transport

  • Vi skal prøve å samle flere bestillinger fra flere leverandører på samme transport for å minske utslipp.
  • Vi skal redusere antall bilreiser med 10%

Naturmangfold og arealbruk

  • Vi skal forvalte naturområdene våre på en god måte. Vi skal ikke plante fremmede blomsterarter.

SEND GJERNE INN FORSLAG TIL VÅRT MILJØARBEID