Kragerø Resort – en grønn bedrift!

Kragerø Resort har i samarbeid med Miljøfyrtårn gjort tiltak for å redusere vårt avtrykk på miljøet.
Prosessen er dynamisk og vi vil kontinuerlig fortsette å forbedre oss for å få en mer miljøvennlig drift.

Vi kartlegger hvilke tiltak som kan gjøres for å kunne redusere forbruk av vann, plast, engangsartikler og energi der det er mulig.

Ved å bruke varer som har lav belastning på miljøet, og stille de samme kravene til våre leverandører, kan vi sammen redusere den påvirkningen vi har på miljøet.

1. Redusere papirbruk med 30% og redusere papiravfall med 10%
2. Øke miljømerket sortiment 10%
3. Øke andel av økologisk og kortreist mat.
4. Redusere energiforbruk med 5%
5. Kutte unødvendige engangsartikler ogplastprodukter.
6. Oppfordre våre gjester til å ta hensyn til miljøet.
7. Redusere avfallsmengde
8. Planlegge råvareforbruk for å redusere matsvinn.

Se fullstendig klimarapport