Kragerø Resort – en grønn bedrift!

Kragerø Resort har i samarbeid med Miljøfyrtårn gjort tiltak for å redusere vårt avtrykk på miljøet.
Prosessen er dynamisk og vi vil kontinuerlig fortsette å forbedre oss for å få en mer miljøvennlig drift.

Vi kartlegger hvilke tiltak som kan gjøres for å kunne redusere forbruk av vann, plast, engangsartikler og energi der det er mulig.

Ved å bruke varer som har lav belastning på miljøet, og stille de samme kravene til våre leverandører, kan vi sammen redusere den påvirkningen vi har på miljøet.

1. Minske matavfall, få kjøkkenet til å jobbe mer med å utnytte maten bedre.
2. Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 30% og redusere papiravfallet med 10%
3. Jobbe med kortreist og økologiske produkter på kjøkkenet.
4. Gå ned ytterlige 5% på energiforbruket.
5. Matsvinn – Gå ned 20%
6. Ha mer fokus på ansatte i alle ledd

Se fullstendig klimarapport